Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Bets Space. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Bets Space. Bets Space erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, betingelser, policyer och meddelanden som anges här.

 

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och / eller tillgängliga med hyperlink. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive leverantörer, kunder, köpmän, bidragsgivare till innehåll och / eller utan begränsning av användare som är webbläsare.

 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

 

Vår butik är värdad via på Shopify Inc. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 - ONLINEBUTIK VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor föreställer du att du är minst en ålder av majoritet i din stat eller bosättning provins, eller att du är en ålder av majoritet i din delstat eller provins där du har gett oss ditt samtycke att tillåta någon av dina minderåriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller vid användning av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon destruktiv kod.

Överträdelse eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar avslutning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av en eller en annan anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusiv kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH PUNKTLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit av materialet på denna webbplats är på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRIS

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan anmälan.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara endast tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på vår produkt som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som ges på denna webbplats är ogiltiga när det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller av dig uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

AVSNITT 6 - NOGGRANNHET AV FÖRBETALNING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängderna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placeras av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadress / telefonnummer som anges vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

 

För mer information, se vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som härrör från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning du gör med valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på eget ansvar och du måste se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 8 - TREDJEPARTS LÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Tredjeparts Länkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar att vi inte har något ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

 

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, TILLBAKA OCH ANDRA INLÄGGNINGAR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post, eller på annat sätt (tillsammans, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss i något medium. Vi är och är inte skyldiga (1) att hålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer efter eget gottfinnande som är olagliga, kränkande, hotande, skadliga, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt krångliga eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscen material, eller innehålla datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

 

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, INAKTURITETER OCH UTLÖSNINGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 - Förbud mot användning

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 13 - AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, föreställer eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inga fall ska Bets Space, våra direktörer, officerare, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller eventuella förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det meddelas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning or begränsningen av ansvaret för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

 

AVSNITT 14 - GODSKYDD

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadligt Bets Space och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokaters avgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

 

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för Tjänsten, en sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

 

AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas förpliktelser och skulder som uppkommit före uppsägningstiden ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är giltiga om inte du eller oss säger upp dem tills de sägs upp. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och / eller kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 17 - HELT AVTALET

Misslyckandet av att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den författande parten.

 

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Spaniens lagar.

 

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@betsspace.com.

×
Welcome Newcomer